Visuomenės informavimo komitetas

Visuomenės informavimo komitetas (VI) yra sukurtas, siekiant užtikrinti tikslingos informacijos prieinamumą visuomenei ir visuomeninėms organizacijoms apie Narkomanų Anonimų draugiją.
VI komiteto pagrindinis tikslas yra informuoti visuomenę apie tai:

 • kad NA egzistuoja
 • kad bet kuris priklausomasis gali nustoti vartoti narkotikus
 • kad bet kuris priklausomasis gali prarasti norą vartoti narkotikus
 • kad bet kuris priklausomasis gali atrasti naują gyvenimo būdą

Kontaktai:
tel.: +370 633 222 72
e-mail: info@lietuvos-na.lt


Ligoninių ir įstaigų komitetas

Svarbiausias ir pagrindinis Ligoninių ir įstaigų komiteto (LI) tikslas – skleisti sveikimo žinią, pagal Narkomanų Anonimų (NA) sveikimo principus, tiems priklausomiems, kurie negali dalyvauti NA grupėse, nes tuo metu randasi uždaroje ligoninėje ar kalėjime ir kurie kenčia nuo tos pačios priklausomybės ligos, nuo kurios kentėjome ir mes.
LI komitetas lanko:

 • Ligonines
 • Kalėjimus
 • Detoksikacijos skyrius
 • Reabilitacijų centrus it t.t.

Mes stengiames neatimti galimybės iš priklausomųjų, kurie šiandien randasi ligoninėje ar kitoje uždaroje įstaigoje, gauti sveikimo žinią apie tai, kad kiekvienas priklausomasis gali nustoti vartoti narkotikus, gali prarasti norą juos vartoti ir gali atrasti naują gyvenimo būdą. LI komitete tarnaujantys žmonės, kiekvienam priklausomajam neša vienintelį pažadą: laisvę nuo aktyvios priklausomybės.

Kontaktai:
tel.: +370 645 094 81
e-mail: l.i.komitetas@lietuvos-na.lt


Literatūros komitetas

Literatūros komiteto veikla:

 • literatūros užsakymai ir platinimas
 • Komitetų ir grupių aprūpinimas nemokamai dalinama literatūra (brošiūros)
 • Literatūros paketų išdavimas naujai įsikūrusioms grupėms

Kontaktai:
tel.: +370 645 551 20
e-mail: literatura@lietuvos-na.lt