INFORMACIJA

 • Programa
 • Vystymasis, tobulėjimas
 • Tarnybos, organizacija
 • Pozicijos, kurios yra susijusios su problemomis, klausimais arba institucijomis
 • Bendradarbiavimas su narkomanais anonimais
 • Narystės demografija
 • Augimo tempai

INFORMACIJA APIE NA

Narkomanai anonimai yra sveikstančių priklausomų nuo narkotikų žmonių tarptautinė draugija, kuriama vietovės pagrindu, rengianti daugiau kaip

76 000

susirinkimų per savaitę

143 pasaulio šalių.

PROGRAMA

Seniausias NA bukletas, žinomas nariams kaip „Baltasis bukletas”, apibūdina Narkomanus anonimus taip: „NA yra pelno nesiekianti draugija arba bendrija vyrų ir moterų, kuriems narkotikai tapo pagrindinė problema. Mes… reguliariai susitinkame tam, kad padėtume vieni kitiems išlikti „švariems”. Mums neįdomu, kiek ir kokius narkotikus jūs vartojote…, mes tik norėtume žinoti, ką jūs norite daryti su savo problema ir kuo mes galime jums padėti”. Draugija yra atvira bet kuriam priklausomam nuo narkotikų žmogui, nepaisant to, kokius narkotikus jis vartojo. Kai buvo pritaikytas AA Pirmasis žingsnis, vietoj žodžio „alkoholis” atsirado žodis ,,priklausomybė’’, pašalinant specifinę narkotikų kalbą ir atspindint ligos esmę – priklausomybę.

Nėra jokių socialinių, religinių, ekonominių, rasinių, etninių, nacionalinių, lyties ar visuomenės sluoksnio skirtumų, ribojančių narystę. Nėra jokio stojamojo ar nuolatinio mokesčio; nepaisant to, daugelis narių reguliariai įneša nedideles sumas, padedančias padengti išlaidas; šie aukojimai nėra privalomi. Narkomanai anonimai siūlo sveikimo procesą ir palaikymo tinklą, glaudžiai susijusius tarpusavyje. Vienas iš raktų į NA sėkmę yra vienų priklausomųjų darbo su kitais priklausomaisiais terapinė vertė. Nariai dalijasi savo sėkme ir iššūkiais įveikiant aktyvią priklausomybę ir gyvenant laisvą produktyvų gyvenimą be narkotikų, pritaikant principus, išdėstytus NA Dvylikos žingsnių ir Dvylikos tradicijų programoje. Šie principai yra Narkomanų anonimų sveikimo programos esmė. Tarp nusakytų žingsniuose principų yra:

 • Pripažinimas, kad tai yra problema
 • Pagalbos ieškojimas
 • Gilus ir nuodugnus savęs vertinimas
 • Konfidencialus savęs atskleidimas
 • Padarytos žalos atitaisymas
 • Pagalba kitiems priklausomiesiems, kurie nori sveikti

Svarbiausia Narkomanų anonimų programoje yra joje akcentuojamas dvasinių principų taikymas. Patys Narkomanai anonimai nėra religinė organizacija ir ragina kiekvieną narį vadovautis savo individualiu supratimu, religiniu arba ne, apie savo “dvasinį prabudimą”. Narkomanai anonimai nėra susiję su kitomis organizacijomis, taip pat ir naudojančiomis kitas Dvylikos žingsnių programas, gydymo centrais ar pataisos įstaigomis. Kaip organizacija, NA neįdarbina profesionalių konsultantų ar terapeutų nei turi reabilitacijos bendruomenių ar klinikų. Be to, draugija neteikia profesinių, teisinių, finansinių, psichiatrijos ar medicininių paslaugų. NA turi tik vieną misiją: sukurti aplinką, kurioje priklausomieji gali padėti vienas kitam nustoti vartoti narkotikus ir rasti naują gyvenimo būdą.

Narkomanai anonimai ragina savo narius laikytis visiškos abstinencijos nuo visų narkotikų, įskaitant alkoholį. Iš NA narių patirties žinome, kad visiškas ir nenutrūkstamas susilaikymas suteikia geriausią pagrindą sveikimui ir asmeniniam augimui. NA kaip visuma neturi nuomonės dėl tokių dalykų kaip paskirti medikamentai. Psichiką veikiančių vaistų vartojimas ir kiti medicinoje žinomi vaistai, išrašomi gydytojo ir vartojami esant medicininei priežiūrai, nėra traktuojamas kaip žmogaus sveikimo NA sukompromitavimas.

Į viršų

VYSTYMASIS, TOBULĖJIMAS

Narkomanai anonimai atsirado iš Anoniminių Alkoholikų judėjimo 5-ojo dešimtmečio pabaigoje. Pirmi susirinkimai įvyko Los Andžele (Kalifornija), 6 dešimtmečio pradžioje. Narkomanai anonimai pradėjo savo veiklą kaip nedidelis Jungtinių Valstijų judėjimas, kuris šiandien išaugo į vieną seniausių ir didžiausių tokio pobūdžio organizacijų pasaulyje. Daug metų draugija augo labai lėtai, 8-ojo dešimtmečio pradžioje ji nuo Los Andželo plėtėsi į kitus didžiuosius Šiaurės Amerikos miestus ir Australiją. 1983-aisiais Narkomanai anonimai išleido savo taip vadinamą „Pagrindinį tekstą“, kuris paspartino grupių formavimąsi ir vystymąsi Brazilijoje, Kolumbijoje, Vokietijoje, Indijoje, Airijoje, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Šiandien Narkomanai anonimai visais atžvilgiais yra gerai suleidę šaknis daugelyje Amerikos, Vakarų Europos, Australijos ir Naujosios Zelandijos miestų, kartu su naujai susiformavusiomis grupėmis ir NA bendruomenėmis, pasklidusiomis po visą Indijos subkontinentą, Afriką, Rytų Aziją, Vidurio Rytus ir Rytų Europą. Narkomanų anonimų knygos ir informaciniai bukletai yra paplitę ir prieinami 49 kalbomis.

Į viršų

TARNYBOS ORGANIZACIJA

Pagrindinė tarnyba, teikiama Narkomanų anonimų, yra NA grupės susirinkimas. Kiekviena grupė veikia savarankiškai, remdamasi bendrais visos organizacijos principais, išdėstytais judėjimo literatūroje. Dauguma grupių nuomuoja patalpas savo savaitiniams susirinkimams pastatuose, suteiktuose visuomeninių, religinių ar pilietinių organizacijų. Susirinkimus veda NA nariai; kiti nariai dalyvauja šnekėdami ratu apie savo patirtį, sveikstant nuo priklausomybės. Grupės nariai pasiskirsto veiklą, susijusią su susirinkimo organizavimu. Šalyje, kur Narkomanai anonimai yra santykinai naujas fenomenas, NA grupė yra vienpakopė organizacija. Šalyje, kurioje Narkomanų anonimų grupių skaičius turėjo galimybę vystytis ir stabilizuotis, grupės išsirinko delegatus suformuoti vietinį tarnybos komitetą. Šie vietiniai komitetai paprastai teikia įvairias paslaugas. Tarp jų: NA literatūros platinimas; telefoninės informacijos tarnybos; pristatymai informuoti visuomenę – pristatymai gydymo centrams, visuomeninėms organizacijoms, vyriausybės agentūroms ir mokykloms; pristatymai supažindinti su NA programa gydymo ar pataisos įstaigų kontingentą susirinkimų adresų ar telefonų knygos informuoti individualiai, taip pat naudojamos planuojant klientų, suinteresuotų asmenų grupių vizitus.

Kai kuriose šalyse, ypač didesnėse ar tose, kur Narkomanai anonimai yra tvirtai įsikūrę, keli srities komitetai susivienijo į regioninius komitetus. Šie regiono komitetai valdo tarnybas platesniu geografiniu mastu, o srities komitetai valdo vietines tarnybas.

Tarptautinė delegatų asamblėja, pavadinta Pasaulinė tarnybos konferencija, teikia gaires dėl visai organizacijai aktualių klausimų. NA Pasaulinė tarnyba teikia prioritetą veiklai, kuri remia jaunus nacionalinius judėjimus ir Narkomanų anonimų literatūros vertimą. Dėl papildomos informacijos susisiekite su Pasaulinės tarnybos biuro centrais Los Andžele, Kalifornijoje. Pašto adresas, telefono numeris, fakso numeris ir tinklalapio adresas pateikiami šios brošiūros pabaigoje.

Į viršų

POZICIJOS, KURIOS YRA SUSIJUSIOS SU PROBLEMOMIS, KLAUSIMAIS ARBA INSTITUCIJOMIS

Tam, kad koncentruotųsi į pagrindinį tikslą, Narkomanai anonimai sukūrė tradiciją neužimti jokios pozicijos klausimais, nesusijusiais su jų specifine veiklos sfera. Narkomanai anonimai nereiškia nuomonės – nei už nei prieš – jokiais civiliniais, socialiniais, medicininiais, teisiniais ar religiniais klausimais. Be to, ji neužima jokios pozicijos susijusiais su priklausomybe klausimais, tokiais kaip kriminaliniai nusikaltimai, įstatymų sugriežtinimas, narkotikų legalizavimas ar bausmės, prostitucija, ŽIV arba švirkštų dalinimo programa.

Narkomanai anonimai visiškai save išlaiko ir nepriima jokių finansinių įnašų iš žmonių, kurie nėra NA nariai. Remiantis tuo pačiu principu grupės ir tarnybos komitetai yra sudaryti iš narių ir dirba nariams.

NA taip pat nei pritaria, nei prieštarauja bet kokios kitos organizacijos filosofijai arba metodams. Jų pagrindinis sugebėjimas yra suteikti pamatą priklausomiesiems dalytis savo sveikimu vienas su kitu. Žinoma, tai nereiškia, kad Narkomanai anonimai mano, jog nėra jokių kitų „gerų” ar „blogų” organizacijų. Tam, kad išvengtų dėmesį blaškančių ginčų, NA visą energiją sutelkia į savo tikslą, palikdama kitoms organizacijoms siekti savų tikslų.

Į viršų

BENDRADARBIAVIMAS SU NARKOMANAIS ANONIMAIS

Kai kurios tradicijos apibrėžia ryšius su kitomis organizacijomis, tačiau Narkomanai anonimai mielai bendradarbiauja su vyriausybinėmis, religinėmis, padedančiųjų specialistų ir privačiomis savanorių organizacijomis. NA draugai, neturintys priklausomybės, prisidėjo pradedant Narkomanų anonimų veiklą daugelyje šalių ir padėjo Narkomanams anonimams vystytis. NA siekia bendradarbiauti su kitais, kuriems rūpi Narkomanai anonimai, teikdami kontaktinę informaciją, literatūrą ir informaciją apie sveikimą NA draugijoje. Be to, NA nariai taip pat turi galimybę atnešti šiuos sąrašus į gydymo centrus ir pataisos įstaigas ir taip pasidalyti NA programa su priklausomaisiais, kurie negali lankyti įprastų susirinkimų gyvenamosiose vietose.

Į viršų

NARYSTĖS DEMOGRAFIJA

Žemiau pateiktos apžvalgos yra ganėtinai tikslios, kad galėtų pateikti bendro pobūdžio neoficialią apžvalgą apie narystės pobūdį ir programos veiksmingumą.

Socialinis ekonominis NA narių pasiskirstymas įvairiose šalyse yra skirtingas. Daugelį nacionalinių judėjimų pradėjo vieno kurio nors socialinio ar ekonominio sluoksnio atstovai, o kai jų veikla išplito ir tapo veiksmingesnė, prisidėjo visų kitų socialinių ekonominių sluoksnių atstovų. Tarp NA narių yra visų etninių ir religinių sluoksnių atstovų. Kai nacionalinis judėjimas pasiekia tam tikrą brandos lygį, paprastai narių pasiskirstymas atspindi atstovaujamos kultūros įvairovę ar vienodumą.

NA narystė yra savanoriška; nei NA, nei kitais tikslais lankomumas nėra fiksuojamas. Dėl to kartais sunku suteikti išsamios informacijos apie NA narystę suinteresuotoms šalims. Vis dėlto yra galima pateikti keletą objektyvių rodiklių, pagrįstų duomenimis, gautais iš pasauliniuose konventuose dalyvavusių narių. Atrodo, kad narių pasiskirstymas, ypač jų etninė priklausomybė, labai priklauso nuo to, kurioje geografinėje vietoje vyksta apklausa. Iš anketų, kurias užpildė beveik 13 000 dalyvavusiųjų 2003 m. NA pasauliniame konvente San Diege (Kalifornija), buvo gauta tokia demografinė informacija:

 • Lytis: 59% vyrų, 41% moterų.
 • Amžius: 1% – 20 metų ir jaunesni, 11% – 21 – 30 m., 21% – 31 – 40 m., 24% – 41-50 m., 43% – vyresni nei 51 metų ir 1% neatsakė.
 • Etniškumas: 74% baltųjų, 11% afrikiečių kilmės amerikiečių, 6% lotynų amerikiečių ir 9% kiti.
 • Užimtumas: 60% dirba visą darbo dieną, 12% – dalį dienos, 9% bedarbiai, 11% pensininkai , 4% namų šeimininkės, 4% studentai ir 1% neatsakė.
 • Nepertraukiamas sveikimo laikotarpis: svyruoja nuo mažiau nei metų iki 40 metų, vidutiniškai 8,32 metų.

Į viršų

AUGIMO TEMPAI

Neįmanoma suskaičiuoti, koks procentas tų, kurie atėjo į Narkomanus anonimus, pasiliko juose, nes lankomumo sąrašai nėra sudaromi. Vienas tikras programos sėkmės indikatorius yra sparčiai augantis registruotų Narkomanų anonimų susirinkimų skaičius pastaraisiais dešimtmečiais ir spartus NA paplitimas už Šiaurės Amerikos ribų.

 • 1978 m. trijose šalyse buvo daugiau kaip 200 registruotų grupių.
 • 1983 m. daugiau kaip dvylikoje valstybių vyko 2966 susirinkimai.
 • 1993 m. 60 šalių buvo daugiau kaip 13 000 grupių, kurios rengė daugiau kaip 19 000 susirinkimų.
 • 2002 m. 108 šalyse buvo 20 000 grupių, kurios rengė daugiau kaip 30 000 susirinkimų.
 • 2005 m. yra daugiau kaip 21 500 registruotų grupių, kurios rengia daugiau kaip 33 500 savaitinių susitikimų 116 šalių.
 • 2007 m. yra daugiau nei 25 065 registruotų grupių, kurios rengia daugiau kaip 43 900 savaitinių susirinkimų 127 šalių.
 • 2016 m. yra daugiau nei 25 065 registruotų grupių, kurios rengia daugiau kaip 67 000 savaitinių susirinkimų 139 šalių.
 • 2018 m. yra daugiau nei 30 000 registruotų grupių, kurios rengia daugiau kaip 70 065 savaitinių susirinkimų 144 šalių.