SVEIKI ATVYKĘ PAS NARKOMANUS ANONIMUS!

Narkomanų anonimų grupė – tai bet koks dviejų ar daugiau sveikstančių nuo priklausomybės žmonių periodiškas susitikinėjimas tam tikru laiku tam tikroje vietoje. Susitikimo tikslas yra padėti sveikti nuo priklausomybės.

Ko tikėtis NA susirinkimuose:

 • Nors susitikimai gali būti rengiami įvairiuose viešai prieinamuose patalpose, tai nereiškia, kad mes esame priklausomi nuo patalpų vietos ir taisyklių.
 • Mūsų susirinkimai būna įvairių tipų, tokių kaip: Dvasinis susirinkimas, Spikeris, Diskusijos grupė, Knygos nagrinėjimas, Žingsnių grupė, Naujokui, Klausimų atsakymai, lankykitės mūsų susirinkimuose ir Jūs atrasite kas jums labiausiai tinka.
 • Mes neesami kontroliuojami ar stebimi, jokių registracijų ar mokesčių.
 • Mes neregistruojame ir ne fiksuojame, kas ir kada ateina ar išeina iš mūsų susirinkimų. Dauguma mūsų susirinkimų trunka nuo 1 iki 1:30 valandos.
 • Atvykę į savo pirmąjį susirinkimą jūs pamatysite sveikstančius priklausomuosius bendraujančius ir pasitinkančius vieni kitus. Mes visada priimam naujai atvykusius labai šiltai.
 • Susirinkimuose rasite įvairių brošiūrų, knygų ar informacinių skrajučių ir plakatų. Nebijokite ir pasiimkite nemokamas brošiūras ar skrajutes. Taip pat galite įsigyti ir literatūros.
 • Įprastai mūsų susirinkimai prasideda tylos minute, skaitiniais ir pranešimais. Tuomet grupės vedantysis paklaus ar yra naujokų susirinkime, kurie nori prisistatyti. Dalyvavimas susirinkimuose yra visiškai savanoriškas.
 • Grupės vedantysis paskelbs pasidalinimų pradžią, kurios metu galimos visos temos susijusios su sveikimu. Grupės dalyviai dalinsis savo patirtimi, stiprybe ir viltimi. Mes neatsakome į kitų grupės narių pasidalinimus tiesiogiai (kaip pokalbis ar diskusija), bet tik pasidalinimais nuo savęs ir apie save.
 • Kuomet kas nors dalinasi, mes susilaikome nuo pašalinių diskusijų ir nedarome nieko tokio, kas gali trikdyti susirinkimo eigą.
 • Pas mus nėra jokio stojamojo ar nuolatinio mokesčio. Mes išsilaikome save patys tik narių įnašais. Tad po susirinkimo Jūs pamatysite krepšelį ar kepurę siunčiama ratu, į kurią nariai daro savanorišką įnašą tam, kad mes galėtume susimokėti už nuomą, literatūra, gėrimus ir kitą.

Kadangi Narkomanai Anonimai kaip tarptautinė draugija ir toliau auga, mums ne visada pavyksta išlaikyti grupės patalpas ar susirasti naujas. Turėdami tai omenyje prašome savo narių:

 • Gerbti grupės patalpas ir būti santūriais atvykstant į susirinkimus ir išvykstant iš susirinkimų.
 • Atminti, kad kitus gali įžeisti mūsų tonas ir kalbos manieros.
 • Šiukšles ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas vietas.

Ar aš esu priklausomas?